N

ascut i criat a Hong Kong, Justin Sweeting posseeix més de dinou anys

d'experiència a la indústria, havent-se especialitzat en Àsia. Després d'establir la plataforma panregional AMP (Asia's Music Platform) per a Channel [V], Justin va cofundar Magnetic Asia. La companyia opera diferents festivals i esdeveniments: Clockenflap, Sónar Hong Hong, concerts, ticketing... i ofereix serveis a agències, incloent-hi màrqueting, PR, producció i consultoria a una àmplia xarxa de clients. Unint els punts entre Àsia i la indústria global a gran escala, Justin té com una de les seves missions promoure el potencial musical de la regió, i està implicat activament en la seva evolució.

home>pro-onl...>justin-...