P

eriodista i marketer musical. Des de fa cinc anys, ajuda a diferents marques i projectes a millorar la seva presència online. Com a periodista, ha recorregut la gran majoria dels festivals de la península i posseeix el seu propi espai radiofònic a Loca FM. És creadora de To The Club, línia de roba inspirada en la música electrònica. Compagina les seves activitats amb la docència de cursos de Producció en Música Electrònica i Urbana a SAE Institute Madrid.

home>pro-onl...>carla-l...