L’impacte del streaming a la música latina: una conversa amb Rocío Guerrero

L’impacte del streaming a la música latina: una conversa amb Rocío Guerrero

16:00 - 16:45 (CEST)

Idioma: anglès

Com a responsable de la divisió de música llatina a Amazon Music, i abans a Spotify i a Warner, Rocío Guerrero ha dissenyat estratègies de gran èxit en la comunicació i difusió de la gran diversitat de veus i talents de parla hispana. En aquesta conversa amb el periodista Oisin Lunny, Guerrero realitzarà un repàs de la seva trajectòria, analitzant l'impacte del streaming en la consolidació dels sons llatins com a llenguatge musical global.

home>primave...>the-imp...