Live streaming: possibilitats i interrogants d’un format en expansió

DIVENDRES 24 DE JULIOL

10:30 - 11:15

Idioma: castellà

El recent auge de continguts en live streaming ha obert un debat relatiu als avantatges i desavantatges dels possibles models de negoci que es poden generar amb aquesta nova tendència. Les associacions de segells independents volen abordar aquesta qüestió en l'edició online de Primavera Pro. Per a això, s'ha reunit diferents experts del sector per a tractar punts encara poc clars com són la contractació dels artistes i els drets de propietat intel·lectual en aquest format, quin perfil tenen les empreses que proposen espais per a live streaming, o si aquestes accions tenen un caràcter alternatiu o substitutiu de la música en directe.

home>primave...>live-st...